A+ R A-

IM-Pact voor Bedrijven

Wanneer veranderingen soepel
en verantwoord moeten verlopen

IM-Pact is gespecialiseerd in veranderingen, management en communicatie. Deze unieke combinatie geeft de mogelijkheid om zo transparant mogelijk een complete organisatie of reorganisatie te verwezenlijken.

Expertise

Al 25 jaar ben ik actief als manager, directeur, projectmanager en adviseur. In deze periode ben ik verantwoordelijk geweest en nog steeds voor cultuur omslag, herinricht en inrichting van grote en middelgrote organisaties. Samen met uitvoerige studies (oa Hoger Integraal Management, Project Management en Spiral Dynamics) blijkt de aanpak zeer effectief en stabiel te zijn. IM-Pact Opleidingen en Coaching is opgericht in 2009. Bedrijfsbegeleiding en Coaching is in 2004 gestart en ondergebracht bij IM-Pact Opleidingen VOF. 
Voor de dynamiek van organisatie verandering is een coachende houding nodig maar ook het vermogen om te doceren. Deze expertise komt samen in IM-Pact voor Bedrijven. 

IM-Pact zorgt voor integrale aanpak.

 

Bedrijfsstructuur.

De basis voor een optimaal functionerend bedrijf is de bedrijfsstructuur die het mogelijk maakt om de doelstelling van het bedrijf te realiseren. Afhankelijk van wat er al aanwezig is, wordt een voorstel gemaakt om de doelstelling van het bedrijf in elk bedrijfsonderdeel volledig bekend te maken. Daardoor kan het gehele bedrijf zich bezig houden met de core-business. Dat wordt vorm gegeven met een risico analyse en adviesen. De structuur van het bedrijf vraagt om de juiste persoon op de juiste plaats. De weg daar naartoe is een vast onderdeel van het project.

Directie

Met de directie wordt de stijl van leidinggeven besproken en bekeken welke mogelijkheden beschikbaar zijn. Het doel is de directie in staat te stellen op optimaal te sturen door gebruik te maken van de organisatiestructuur.

Medewerkers

Elk bedrijf heeft medewerkers en zij zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de feitelijke doelstellingen van het bedrijf. Door de medewerkers bewust te maken van de doelen en hun aandeel hierin ontstaat synergie, samenwerking en plezier in het werk.

Branding

De uitstraling van het bedrijf vraagt een afgewogen éénduidingheid, Zodanig dat de naam of het logo gelijk aangeeft wat het doel is van het bedrijf en hoe dat wordt bereikt. Dit wordt Branding genoemd. De branding komt tot uitdrukking in alle communicatie vormen en is belangrijk voor de klant en medewerker binding.

Communicatie

Elke verandering hangt af van goede en zorgvuldige communicatie. Niet alleen zijn ondersteunende protocollen nodig maar ook persoonlijke gesprekken. Communicatie is een deel van onze core-business (we geven al ruim 10 jaar opleidingen in communcatie) en garandeert begrip, analyse en een proactieve beweging.

Omvang

IM-Pact bedrijven werkt primair voor MKB en non-profit organisaties. De bedrijfsomvang kan varieren van 10 tot 100 medewerkers.

Techniek

Uw techniek in uw bedrijf is belangrijk. Het gebruik en het afstemmen ervan zorgt voor sturing, inzichten en begrip. Daarin ondersteunt IM-Pact voor Bedrijven door professionele expertise op het gebied van ICT, Automatisering en Webmanagement.   

Deel projecten

Na de start van het project is de periode waarin een verandering plaats vindt desgewenst van belang. In een zeer drukke periode is een grote verandering alleen van toepassing wanneer daar doodzaak toe is. Daarom wordt een groot project opgeknipt in deelprojecten zodat de doelstellingen overzichtelijk en beheersbaar blijven.


Wil je meer weten?

Neem gerust kontakt op !

IM-Pact voor Bedrijven

Vestigings adres
Bergeendstraat 6
4332 DC Middelburg

Post Adres
Normandielaan 95
5627 HR Eindhoven

IM-Pact Bedrijven Algemene Informatie

IM-Pact Opleidingen © IM Pact 10 jaar

IM-Pact Opleidingen telefoon en email

Telefoon: 0118-624418 en 06-51370269

Stuur een E-mail

Website's

Coockies: onze websites maken gebruik van cookies met als doel de kwaliteit te verbeteren en aan te sluiten op de wensen van de lezer. Lees eventueel meer in onze disclaimer